28.02.2020

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAGIK” Piotr Domagała, Pianowo, ul. Kwiatowa 5, 64-000 Kościan, NIP: 698-131-73-71 ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia pn:

„Zakup oprogramowania do projektowania 3D, wizualizacji
i udostępniania koncepcji projektowych

Treść Zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym do pobrania poniżej:

Zapraszamy do złożenia oferty!

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Budowa nowej hali produkcyjnej oraz zakup parku maszynowego w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnej linii specjalistycznych pieczarkarskich central do sterowania mikroklimatem w firmie MAGIK” PIOTR DOMAGAŁA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

17.03.2020

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAGIK” Piotr Domagała, Pianowo, ul. Kwiatowa 5, 64-000 Kościan, NIP: 698-131-73-71 informuje o ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia pn:

Zakup oprogramowania do projektowania 3D, wizualizacji i udostępniania koncepcji projektowych.

Na podstawie kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym z dnia Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty:

DPS Software Sp. z o.o.

02-674 Polska, Warszawa

ul. Marynarska 15

Oferowana cena netto: 29.500,00 zł

Oferowana cena brutto: 36.285,00 zł

Oferent  spełnił wymogi  określone  w  zapytaniu  ofertowym  (oferta  jest zgodna  z  zapytaniem  ofertowym).  Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania.