21.04.2020r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAGIK” Piotr Domagała, Pianowo, ul. Kwiatowa 5, 64-000 Kościan, NIP: 698-131-73-71 ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia pn:

Zakup wózka widłowego o udźwigu nominalnym powyżej 3.900 kg.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest na stronie:

Zapraszamy do złożenia oferty!

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Budowa nowej hali produkcyjnej oraz zakup parku maszynowego w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnej linii specjalistycznych pieczarkarskich central do sterowania mikroklimatem w firmie MAGIK” PIOTR DOMAGAŁA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

01.06.2020

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAGIK” Piotr Domagała, Pianowo, ul. Kwiatowa 5, 64-000 Kościan, NIP: 698-131-73-71 informuje, że postępowania na wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia pt:

Zakup specjalistycznych urządzeń spawalniczych

Pozostało Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria.