17.03.2020r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAGIK” Piotr Domagała, Pianowo, ul. Kwiatowa 5, 64-000 Kościan, NIP: 698-131-73-71 ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia pn:

Zakup specjalistycznych urządzeń spawalniczych

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest na stronie:

Zapraszamy do złożenia oferty!

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Budowa nowej hali produkcyjnej oraz zakup parku maszynowego w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnej linii specjalistycznych pieczarkarskich central do sterowania mikroklimatem w firmie MAGIK” PIOTR DOMAGAŁA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

23.04.2020

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAGIK” Piotr Domagała, Pianowo, ul. Kwiatowa 5, 64-000 Kościan, NIP: 698-131-73-71 informuje o ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia pn:

Zakup specjalistycznych urządzeń spawalniczych

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dostępna jest na stronie: