23.12.2019

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAGIK” Piotr Domagała, Pianowo, ul. Kwiatowa 5, 64-000 Kościan, NIP: 698-131-73-71 ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia pn:

Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z załączonymi przedmiarami oraz przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest na stronie:

17.01.2020

Uwaga!
Zmiana treści ogłoszenia

W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową Zamawiający dokonuje aktualizacji w przedmiarze ogólnobudowlanym w pozycjach:

Dział 1.6. pozycja 43, dział 2.4. pozycje 97, 99, dział 3.1.

Formularz oferty pozostaje bez zmian. Prosimy o złożenie ofert na podstawie bieżącej dokumentacji. Aktualne przedmiary w załączeniu.

W związku z korektą dokumentacji przedłużamy czas na złożenie ofert do dnia 24 stycznia 2020.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz ze skorygowanym przedmiarem dostępna jest na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22705

Zapraszamy do złożenia oferty!

31.01.2020

Uwaga!
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAGIK” Piotr Domagała, Pianowo, ul. Kwiatowa 5, 64-000 Kościan, NIP: 698-131-73-71 informuje o ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia pn: Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z załączonymi przedmiarami oraz przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dostępna jest na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22705

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Budowa nowej hali produkcyjnej oraz zakup parku maszynowego w celu wdrożenia do produkcji innowacyjnej linii specjalistycznych pieczarkarskich central do sterowania mikroklimatem w firmie MAGIK” PIOTR DOMAGAŁA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.