Woda Lodowa

Woda lodowa – Zastosowanie

Projektujemy i wykonujemy instalacje wody lodowej jako  alternatywę dla systemów opartych na freonie. Instalacje te zasilane są zimną wodą  o parametrach zasilania 5-10 C i  powrotu 10-16°C, która rozprowadzana jest systemem rur od źródła do odbiorników. Źródłem wody są wymienniki ciepła w postaci agregatu wody lodowej. Odbiornikami w wymianie ciepła między wodą a powietrzem są klimakonwektory, a czynnikiem pośredniczącym jest freon. Wywołanie przepływu powietrza w klimakonwektorze, w którym płynie woda, spowoduje odebranie z niego ciepła i wzrost temperatury wody lodowej. Dopływ wody lodowej do odbiornika końcowego jest regulowany przez odpowiednio dobrany zespół zaworów wyrównujących ciśnienie na poszczególnych odcinkach. Instalacja taka charakteryzuje się bardzo niskim kosztem utrzymania i bezpieczeństwem dla środowiska, dlatego że nośnikiem chłodu w instalacji jest woda. W przypadku nieszczelności instalacji, na zewnątrz wydostaje się tylko woda, a nie jak w przypadku instalacji freonowych – freon.

Tworzymy układy oparte na wodzie lodowej o mocy od 10 kW do prawie 3000 kW, w zależności od powierzchni jaka ma być sklimatyzowana.