Rozbudowa obiektu firmy Robson, zajmującej się magazynowaniem, sprzedażą oraz transportem pieczarek. Inwestycja miała na celu zwiększenie potencjału handlowego firmy oraz wzrost wartości dodanej produkcji rolnej poprzez poszerzenie dostępnej powierzchni chłodniczo-magazynowej i możliwości w zakresie konfekcjonowania produktów, a także poprawę warunków gospodarowania i ochrony środowiska. Głównym wykonawcą rozbudowy był Agro-Projects, natomiast instalacje chłodnicze kompleksowo realizował Magik Piotr Domagała.