POMPY CIEPŁA

Wykonujemy instalacje ogrzewania w oparciu o pompy ciepła. Dostosowujemy pompę ciepła w oparciu o współczynnik efektywności pompy ciepła obliczamy dzieląc moc grzewczą pompy przez moc pobraną z sieci elektrycznej. Wykonane systemy ogrzewania charakteryzują się efektywną pracą, optymalizacją zużycia energii, niskim poziomem hałasu. Do każdej instalacji podchodzimy indywidualnie. Ogrzewanie poprzez pompę ciepła opiera się na prostym mechanizmie, mianowicie pobiera ciepłą energię z źródła dolnego, którego temperatura jest niższa niż w pomieszczeniu, które chcemy ogrzać. Następnie przetwarza to ciepło tak by miało wyższą temperaturę niż na początku. Instalacja oparta o pompę ciepła jest tania w eksploatacji, ponieważ dostarcza więcej ciepła, niż zużywa energii elektrycznej. Wysoki współczynnik wydajności pompy ciepła wynika z tego że znaczną część ciepła dostarczonego do budynku czerpie z otoczenia. Zajmujemy się właściwym dopasowaniem i rozlokowaniem instalacji w zależności od warunków otoczenia i wielkości obiektu. Zamontowany system sterowania jest prosty w obsłudze. Dostosowujemy typ pompy ciepła w zależności od dolnego źródła dla ogrzewania, którym może być: grunt, woda gruntowa lub powietrze.

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA

Wykonanie gruntowej pompy ciepła najlepiej sprawdza się w przypadku wilgotnych i gliniastych gleb, które mają największą wydajność (lepsza gęstość strumienia ciepła), aniżeli suche i piaszczyste, ponieważ charakteryzują się one trzykrotnie mniejszym przepływem strumienia cieplnego, co wiąże się ze zwiększonym wydatkiem na rury. Zaprojektowana i zrealizowana instalacja pobiera ciepło z gruntu i przy pomocy sprężarki kondensuje je, rozprowadzając w urządzeniach grzewczych. Czerpie ciepło z płytkich warstw gleby (rurowy poziomy wymiennik ciepła), oraz jej głębokich warstw (rurowy pionowy odwiert). Rury wypełnione są niezamarzającą mieszaniną wody i glikolu, która pod ziemią utrzymuje stałą temperaturę od -2⁰C do +5⁰C.

POWIETRZNA POMPA CIEPŁA

Proponujemy też wykonanie pompy ciepła opartej o powietrze, ponieważ nie wymaga większych ingerencji na poziomie fundamentów budowlanych i może być zamontowana już w gotowym budynku. Charakteryzuje się łatwym montażem ale i jest najtańszą opcją, jednak w naszych warunkach klimatycznych potrzebuje wspomagania w postaci zewnętrznego kotła grzewczego. Możemy zamontować ją zarówno na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Ciepło z powietrza jest wdmuchiwane do pomieszczenia poprzez klimakonwektory lub przekazywane do instalacji wodnej.

WODNA POMPA CIEPŁA

Możliwe jest też zaprojektowanie, wraz z dostawą i uruchomieniem pompy ciepła typu woda-woda. Wykorzystuje się w tym wypadku wody powierzchniowe lub gruntowe gwarantujące stabilne źródło ciepła dla systemu grzewczego. Gdy woda gruntowa spełnia wymagania odnośnie jej umiejscowienia i składu chemicznego, stanowi wodną pompę ciepła wydajnym nośnikiem energii cieplnej. Do działania takiej pompy konieczne są dwie studnie: czerpnej oraz zrzutnej. Pompa ciepła pobiera ciepło niskotemperaturowe ze zbiornika czerpnego, spręża je, a następnie rozprowadza je w systemie grzewczym. Ochłodzona woda trafia do studni zrzutnej. Wykonujemy też pompy opierające się o wody powierzchniowe przy budynku, z których pobierane jest ciepło. Wykonując instalacje eliminujące studnie montujemy filtry oczyszczające wodę z zanieczyszczeń.

KOTŁOWNIE

Projektujemy i wykonujemy kotłownie w oparciu o kotły na paliwa stałe, na paliwa ciekłe, gazowe oraz elektryczne o wydajności od 50 kW. Proponujemy różne sposoby odprowadzania spalin: z górnym lub dolnym spalaniem, dwuciągowy, trójciągowy niesymetryczny i nawrotny. Moc kotła dobieramy w oparciu o bilans cieplny budynku, który zawarty jest w projekcie budynku lub obliczony z odpowiedniego wzoru. Dbamy aby kocioł nie był o zbyt małej mocy, ponieważ nie poradzi sobie z ogrzaniem powierzchni; ani zbyt wysokiej, gdyż może to skutkować problemami kotła z osiągnięciem odpowiedniej temperatury, przegrzaniem kotła. Zapewniamy doradztwo przy eksploatacji, ale i serwisowanie w celu zapewnia maksymalnej wydajność i żywotności kotła, co przekłada się na minimalizację ryzyka do znacznego obniżenia sprawności cieplnej i szybszego wypalania paliwa.

KURTYNY POWIETRZNE

Zajmujemy się montażem kurtyn powietrznych poziomych-nad drzwiami oraz pionowych-z boku drzwi. Stosowana przy wejściu ma za zadanie stworzyć barierę dla powietrza z zewnątrz, aby złagodzić gwałtowną zmianę temperatury między powietrzem wewnątrz i na zewnątrz. Zastosowanie kurtyny powietrza zmniejsza koszty grzania i chłodzenia, ponieważ zapobiegają wychłodzeniu wejścia zimą (ciepłe) lub jego nagrzaniu w okresie letnim (zimne). Najczęściej stosowane w miejscach, gdzie jest duży przepływ ludzi, w hotelach, biurowcach, aptekach, marketach itp.

REKUPERATORY

Wykonujemy montaże rekuperatorów, które mają za zadanie zminimalizować straty energii w budynku wynikające z konieczności ogrzania dostarczonego z zewnątrz świeżego powietrza. Rekuperator ma za zadanie usunięcie zużytego powietrza i dostarczenie świeżego dzięki zamontowaniu dwóch wentylatorów (wywiewnego i nawiewnego). Zużyte powietrze jest przenoszone do wymiennika ciepła przez system kanałów, gdzie podlega filtrowaniu i wyrzucaniu przez kanał wylotowy na zewnątrz budynku. W dalszej kolejności świeże powietrze jest zasysane kanałem wlotowym do wnętrza urządzenia, w którym zamontowane filtry zatrzymują zanieczyszczenia z zewnątrz.  Powietrze przechodząc przez wymiennik ciepła ogrzewane jest ciepłem oddanym przez powietrze usuwane. Powietrze dostarczone do wnętrza budynku odbiera ciepło z powietrza wywiewnego.

Montując rekuperator mamy pewność utrzymania stałych parametrów powietrza, które można swobodnie regulować. Dodatkową zaletą jest wysoka jakość powietrza pozbawiona alergenów oraz pyłków, zapachów z zewnątrz, ale przede wszystkim  zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu i oszczędności na ogrzewaniu.

OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE

Wykonujemy różne typy ogrzewania płaszczyznowego, które działa na zasadzie promieniowania i jest przyjazne dla alergików. Takie ogrzewanie jest wydajne i oszczędne, gdyż komfort cieplny odczuwamy przy temp o kilka stopni niższej niż w ogrzewaniu tradycyjnym, jednak trzeba ponieść większe koszty inwestycyjne.

Ogrzewanie podłogowe polecane jest głównie ze względu na niskie koszty eksploatacji, wyeliminowanie tradycyjnych grzejników, brak niekorzystnego efektu dodatniej jonizacji powietrza i samoregulację instalacji na podstawie zmiany temperatury w pomieszczeniu. Dobieramy tak systemy sterowania  aby zautomatyzować i zoptymalizować działanie różnych stref grzewczych w ogrzewanych pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu odpowiednich sterowników możemy precyzyjnie utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniach minimalizując dużą bezwładność jaką ma ogrzewanie podłogowe, czego efektem będzie dodatkowa oszczędność, komfort i brak przegrzania.

W ogrzewaniu ściennym ciepło przekazywane jest do pomieszczenia na zasadzie promieniowania i wymaga niskiej temperatury czynnika grzewczego (35-55 st.C). Ważną zaletą tego typu instalacji jest to, że gwarantuje ono najlepszy komfort, przy minimalnych nakładach inwestycyjnych zapewniając możliwość szybkiej regulacji oraz równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu, bez względu na wysokość, eliminując strefy zimna. Stosowane przez nas materiały wysokiej jakości gwarantują trwałość potwierdzoną przez producenta i pozwalają na oszczędności w zakresie eksploatacji. Wykonanie projektu instalacji pozwala na najlepsze umiejscowienie i rozstaw rur wężownic z zachowaniem odpowiednich odległości od stałych elementów budynku zapewniając odpowiedni strumień ciepła przy określonej temperaturze. Po wyliczeniu zapotrzebowania ciepła dokonujemy doboru wężownic w zależności od prędkości przepływu, oporu hydraulicznego.

Istnieje też możliwość wykonania ogrzewania sufitowego, które uznawane jest za komfortowe i bezpieczne. Promieniowanie cieplne penetruje pomieszczenie ogrzewając podłogę, ściany, meble i ludzi w nim przebywających.