PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z GAZU

Umożliwiamy produkcje energii elektrycznej z gazu, która jest oparta o gazowe pompy ciepła GHP. Silnik spalinowy jest zasilany gazem do napędu zespołu sprężarek. Ciepło wytworzone podczas pracy silnika wykorzystywane jest jako źródło ciepła zasilającego obieg pompy ciepła w trybie ogrzewania, a także pozwala na wyeliminowanie strat związanych z procesem odszraniania parownika, które występują w tradycyjnych układach elektrycznych pomp ciepła.
Energia wytwarzana w gazowych pompach ciepła może być przekazywana do budynku w różnoraki sposób:
• instalacja freonowa z układem wewnętrznych odbiorników, w których za pomocą czynnika może nastąpić odparowanie lub skraplanie, a tym samym odpowiednia wymiana ciepła.
• instalacja wodna (AWS).Energia przekazywana jest pomiędzy jednostką zewnętrzną a wymiennikiem AWS za pomocą czynnika, natomiast w wymienniku AWS następuje przekazanie energii do budynku za pomocą wody/glikolu. Układ ten, ze względu na temperatury wylotu/powrotu w układzie wodnym,bardzo dobrze sprawdza się przy wykorzystaniu klimakonwektorów.
• instalacja powietrzna (AHU) wykorzystuje przekazanie energii przez centralę wentylacyjną do budynku za pomocą systemu nawiewu. System ten sprawdza się najlepiej w ogrzewaniu/chłodzeniu dużych hal, centrów sportowych lub obiektów przemysłowych.
Pompy ciepła mogą służyć do wytworzenia ciepłej wody użytkowej.